Profil společnosti

JCI a. s.

Registrovaný samostatný zprostředkovatel - www.cnb.cz

 

IČO: 03114341
Opletalova 1964/17, 110 00 Praha

 

Obchodní společnost JCI a. s. dodržuje obecně uznávané etické zásady, rozvíjí pozitivní vztahy se zákazníky a obchodními partnery a zdržuje se jakéhokoliv protiprávního jednání.

Obchodní společnost JCI a. s. své etické cítění i morální závazky vůči sobě, svému okolí a hlavně svým klientům a partnerům definuje v přijatém Etickém kodexu, jehož obsah je nejen prohlášením každého jedince spolupracujícího v rámci společnosti, ale zároveň nedílnou součástí firemní kultury společnosti JCI a. s.. jako jednotného celku.

Tento Etický kodex je zveřejněn na intranetu společnosti a k dispozici v provozovnách společnosti.