Analýza pojištění

Riskmanagement

Odborné posouzení pojištění

Posouzení Vaši stávajíci pojistky

Návrhy řešení

 

1) RISKMANAGEMENT

 identifikace rizika

ocenění a omezení rizika

návrhy řešení

 

2) ODBORNÉ POSOUZENÍ POJIŠTĚNÍ

 optimalizace pojistného krytí s důrazem na kvalitu a rozsah pojištění, při minimálně vynaložených nákladech

důraz na ekonomiku

analýza stávajícího rozsahu pojištění a porovnání s tržně nejvýhodnější nabídkou

 

3) VYPRACUJEME POSOUZENÍ VAŠÍ STÁVAJÍCÍ POJISTNÉ OCHRANY

 posoudíme Vaše stávající pojištění

vypracujeme Vám srovnání s konkurenčními pojistiteli a s trendy v EU

pokud Vám bude naše erudice vyhovovat pověříte nás plnou mocí k zastupování v oblasti pojištění a řešení pojistných událostí

pracujeme pro klienty zcela zdarma, jsme placeni provizí od pojistitelů

důsledně dodržujeme kodex etiky v pojišťovnictví

jednáme korektně a vždy ku prospěchu klienta

 

4) VYPRACUJEME NÁVRH ŘEŠENÍ

 navrhneme optimální pojistný program

navrhneme vždy několik alternativ od nejekonomičtější až po nejúplnější.